Smart Cities

Ciutats intel·ligents

Les Smart Cities o ciutats intel·ligents són el resultat de la necessitat d'orientar la nostra vida cap a la sostenibilitat i l'habitabilitat.

Així, aquestes ciutats se serveixen d'infraestructures i tecnologies punteres com ara Internet de les Coses per disminuir el consum energètic o reduir les emissions de CO2, així com per millorar la informació que s'ofereix en temps real als ciutadans, perquè la seva interacció amb la ciutat sigui el més senzilla i agradable possible.

La utilització de panells fotovoltaics als habitatges, l'increment del nombre de mitjans de transport i vehicles elèctrics, l'ús de panells de cèl·lules solars per a semàfors o senyals, la promoció de l'ús de la bicicleta... Les Smart Cities utilitzen diferents recursos i tots aquests petits actes fan que una ciutat sigui més eficient i sostenible.

Hi ha diferents paràmetres pels quals es valora més una ciutat que una altra. Es consideren 10 dimensions que són clau: govern, planificació urbana, gestió pública, tecnologia, medi ambient, projecció internacional, cohesió social, mobilitat i transport, capital humà i economia.

Es calcula que cap a l'any 2050 el 60% de la població mundial viurà a macrociutats amb desenes de milions d'habitants. Si ja ens costa generar, coordinar i racionalitzar correctament els recursos que tenim a les grans ciutats espanyoles (Madrid, Barcelona, València, Sevilla, Màlaga o Bilbao), amb unes xifres de nombre d'habitants que no superen en el major dels casos els 7 milions, la transformació digital d'aquestes urbs no només serà necessària sinó que resultarà vital en poques dècades, i l'FNMT-RCM en serà part.

Amb la col·laboració de...

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales