Carnet de conduir

Carnet de conduir

La FNMT-RCM, com a clar exponent de la fabricació de documents d'alta seguretat i productes de tecnologia avançada, és l'entitat encarregada de la fabricació del nou format de permís de conduir, que ja funciona en diversos països europeus. D'aquesta manera, la cartolina rosa tradicional queda substituïda per una targeta de plàstic, implantada a tot Espanya per la Direcció General de Trànsit.

Ejemplo de carné de conducir

Millora de la qualitat i la seguretat

L'objectiu és oferir al ciutadà un document de més qualitat, més resistent al deteriorament i que es pugui manipular més fàcilment. D'altra banda, amb aquest format se'n millora substancialment la seguretat, gràcies a la incorporació, per part de la FNMT-RCM, de les tècniques i les mesures més avançades per evitar-ne la manipulació indeguda:

  • Impressió de microlínies.
  • Impressió visible amb llum ultraviolada.
  • Làmina hologràfica de protecció.
  • Gravació làser.
  • Imatges codificades.

Detalle ampliación carné de conducir