Informació institucional

Informació Institucional

La Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre-Reial Casa de la Moneda és una entitat pública empresarial (EPE) i mitjà propi (MP) de l’Administració General de l’Estat, de conformitat amb els seus Estatuts i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

Tot seguit li mostrem un vídeo institucional. Si no pot visualitzar el vídeo, el pot descarregar en el seu ordinador i intentar-lo visualitzar més tard.

Estructura i organigrama

Pot consultar l'estructura i l'organigrama de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre - Reial Casa de la Moneda a la nostra pàgina de Transparència Institucional.

Tradició i Tecnologia de Seguretat

La Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre - Reial Casa de la Moneda (FNMT-RCM) aporta en la fabricació de cada producte l'experiència centenària del seu saber fer, la garantia d'una institució que aplica estrictes mecanismes de control i seguretat, el compromís de col·laboració constant amb l'empresa pública i privada i, sobretot, una aposta per al futur i per al desenvolupament de tecnologia d'última generació. Tot per oferir la màxima qualitat en cada una de les solucions en els diversos camps de producció.

Senyes d'identitat

La FNMT-RCM és una entitat pública empresarial que està adscrita al Ministeri d'Hisenda. És, per tant, una empresa que pel tipus de treballs que realitza té un marcat caràcter de servei públic. D'altra banda, està oberta a la col·laboració amb entitats privades en aquells àmbits que requereixen un component de seguretat i un estricte control de la producció, amb els quals s'ha guanyat el reconeixement i la confiança dels ciutadans.

Totes les seves activitats es fonamenten en la seguretat integral, seguretat aplicada en els processos de producció mateixos, en els productes, en el tractament de la informació i en les seves instal·lacions.

De l'experiència a la modernitat

Els productes i serveis de la FNMT-RCM es caracteritzen pel saber fer i l'experiència adquirida al llarg de la seva existència. A aquesta llarga tradició s'hi suma l'aposta per la tecnologia, la qual cosa els porta a una evolució constant, que es reflecteix en la seva capacitat de fusionar tradició i modernitat, de manera que s'aconsegueixen productes únics i inimitables.

Tecnología punta

Les línies de fabricació estan dotades dels mitjans tècnics més avançats, fruit d'un treball d'investigació permanent que segueix dues estratègies: la contínua revisió i la posada al dia de les tecnologies tradicionals, i l'entrada en nous àmbits de fabricació, com ara les targetes intel·ligents, que requereixen entorns de gran seguretat.

Qualitat acreditada

La FNMT-RCM garanteix la qualitat de cada producte posant tota l'atenció en cadascun dels processos de fabricació, que avalen l'absència de defectes a partir dels múltiples controls i assajos que es practiquen amb tots i cadascun dels productes. A més a més, el sistema de qualitat d'algunes de les línies de fabricació més importants està basat en la norma ISO 9001 i certificat per AENOR.

Prestigi i experiència internacional

Són els valors diferencials de la FNMT-RCM els que li han procurat la confiança d'una cartera de clients important en l'àmbit nacional i internacional als quals ofereix solucions a mida.

La FNMT-RCM participa en diferents fòrums, entre els quals destaquen la Conferència d'Impressors de Bitllets de Banc i la Conferència de Directors de Cases de Moneda. I cada dia augmenta el volum de producció destinat a l'exportació.

Mirada histórica

La Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre neix el 1893 amb la fusió de dos organismes seculars: la Casa de la Moneda i la Fàbrica del Segell. Totes dues institucions compartien des de 1861 l'edifici de Colón, tot i que eren independents i tenien administracions separades. Des d'aleshores i sota el denominador comú de la seguretat, no ha deixat d'estendre el seu àmbit d'activitat.

El 1940 iniciava la producció de bitllets de banc i el 1952, la fabricació de paper de seguretat.

La inauguració d'una nova seu el 1964, unida a la qualitat i la garantia de seguretat i control dels productes, va permetre la realització de treballs com el passaport i el document nacional d'identitat.

Amb la nova normativa sobre el joc es va iniciar la fabricació de cartons de bingo i butlletes de loteria.

La vocació de futur i l'aposta per les noves tecnologies van permetre iniciar a la dècada dels noranta dues activitats que, des del punt de vista tecnològic, no tenen res a veure amb els productes tradicionals; destaquen en aquest sentit les targetes intel·ligents i la certificació electrònica.

L'activitat productiva es du a terme en dos centres industrials ubicats a Madrid i Burgos.