Productes i Solucions

Productes i Solucions

La FNMT-RCM és una entitat pública empresarial amb una funció que té un marcat caràcter de servei públic. D'altra banda, és oberta a la col·laboració amb entitats privades en aquells àmbits que requereixen un component de seguretat i un control estricte de la producció, amb els qual s'ha guanyat el reconeixement i la confiança dels ciutadans.

Totes les activitats que du a terme es fonamenten en la seguretat integral, seguretat aplicada en els processos de producció propis, en els productes, en el tractament de la informació i a les seves instal·lacions.