Smart Grids

Smart Grids

Una xarxa intel·ligent és un sistema de xarxa elèctrica evolucionada, capaç de gestionar la demanda d'electricitat d'una manera sostenible, fiable i econòmica. Les xarxes intel·ligents parteixen de l'ús d'una infraestructura avançada, enfocada a facilitar la integració de tots els actors involucrats.

Per satisfer tant la demanda creixent d'energia com la necessitat de reduir les emissions de diòxid de carboni, necessitem un sistema elèctric que pugui gestionar aquests desafiaments de manera sostenible, fiable i econòmica.

Les xarxes intel·ligents tenen la capacitat de resposta a la demanda en temps real, per ajudar a equilibrar el consum elèctric amb l'oferta, així com el potencial d'integrar les noves tecnologies que permetin als dispositius l'emmagatzematge d'energia i l'ús a gran escala dels vehicles elèctrics

En l'actualitat, les xarxes elèctriques estan evolucionant amb l'objectiu de millorar la fiabilitat i la reducció de pèrdues elèctriques, despeses de capital i costos de manteniment. Una xarxa elèctrica més intel·ligent proporcionarà un major control sobre els costos de l'energia i un subministrament d'energia més fiable per als consumidors. Els beneficis mediambientals d'una xarxa elèctrica més intel·ligent inclouen la reducció de les puntes de demanda, la integració de fonts d'energia més renovables i la reducció de les emissions de CO2 i altres contaminants.

Una aplicació propera als ciutadans són els comptadors intel·ligents "smart meters" que són capaços de recollir amb exactitud les dades del consum de cada habitatge per hores i enviar-ho automàticament a l'operador, sense que cap tècnic hagi d'anar als domicilis per prendre la lectura. D'aquesta manera la facturació és més precisa.

Altres avantatges són:

  • Es redueixen els temps de tall de subministrament per avaria, ja que és més fàcil identificar el problema.
  • Les modificacions de potència contractada es poden fer de manera remota sense que això implici la visita d'un tècnic.
  • No hi ha lectures estimades. Totes són reals.
  • Total transparència. Aquests comptadors estan monitoritzats i no es poden manipular.