Imatge Latent Quàdruple

La Imatge Latent Quàdruple

La Imatge Latent Quàdruple és una nova mesura de seguretat per a monedes formada per quatre imatges que bateguen en una mateixa zona de la moneda, segons com hi incideixi la llum, fet que permet una seguretat afegida i unes majors possibilitats en termes de disseny i personalització.

Fonament tècnic

L'efecte s'aconsegueix gravant sobre el pla metàl·lic una successió de piràmides de base quadrada. 
Cada cara de les piràmides funciona com un píxel, de manera que totes les cares amb la mateixa orientació formen una imatge completa.
Imagen Latente Cuádruple - Fundamento Técnico

Personalització

L'aplicació d'aquesta innovadora mesura de seguretat satisfà les necessitats de cada client i permet la seva integració en dissenys particulars sense que això afecti el producte acabat. 

 

Seguretat

L'FNMT-RCM garanteix una mesura de seguretat que dificulta la falsificació i que es pot aplicar tant a moneda circulant com a moneda de col·lecció, i fins i tot a suport plàstic, i és també una innovadora aplicació de seguretat per a documents d'identificació i targetes.