Altres Documents

Altres Documents

La FNMT-RCM realitza un gran ventall de productes de natura molt diversa per a l'Administració, els quals comparteixen dues característiques: la seguretat que les diferents mesures aplicades els confereixen i la total garantia que tenen els productes de la FNMT-RCM. Aquests productes, avalats per la FNMT-RCM, aporten seguretat i confiança, valors imprescindibles en les relacions entre l'Administració i els administrats.

Demostrar l'aptitud

Acreditar l'aptitud per realitzar qualsevol activitat o professió requereix documents infalsificables, perdurables en el temps i difícils de manipular. Aquest és el cas, per exemple, de títols universitaris o de permisos de circulació i de conducció de vehicles, en els quals la FNMT-RCM utilitza tant elements de seguretat com suports sintètics per tal d'incrementar-ne la resistència a l'ús.

Tasca de recerca

La contínua tasca de recerca que la FNMT-RCM duu a terme en les seves diferents àrees de treball permet millorar contínuament aquests productes i oferir noves solucions al client.

Capacitat de producció

Els mitjans tècnics de la FNMT-RCM permeten realitzar un amplíssim ventall de feines amb problemàtiques molt diferents:

 • Els Impresos de la Renda, atesa la varietat de models i l'elevat volum que se'n fabrica, requereixen un control i un seguiment del procés exhaustiu.
 • Les Targetes del Cens Electoral i les Entrades a Esdeveniments Esportius requereixen rapidesa de resposta, per la qual cosa és necessari disposar de sistemes de personalització potents com el que es fa servir per numerar la Loteria.
 • Altres documents, com són els Certificats d'Antecedents Penals i Darreres Voluntats elaborats per al Ministeri de Justícia, necessiten seguretat tant pel que fa al suport com a la impressió.

Productes destacats

 • Títols Universitaris i Diplomes d'Espanyol
 • Pretítols d'Universitats i Títols de Funcionaris
 • Permisos de Circulació, Conducció i Forces Armades
 • Llicències de Transport
 • Acreditacions Príncep d'Astúries i Palma de Mallorca
 • Impresos Renda
 • Targeta Cens Electoral i DNI Infantil
 • Certificats Antecedents Penals i Darreres Voluntats
 • Llibres i Arxivadors de fulls mòbils del Registre Civil