Patents

Patents

Els últims desenvolupaments patentats per l'Entitat han estat:

  • Els prototips de paper amb nous marcadors de seguretat i traçabilitat basats en nanopartícules amb respostes luminescents.
  • Tactocel ™, que actualment s'utilitza en el passaport espanyol 3.0 però que és una característica de seguretat també aplicable a paper de bitllets de banc. Es tracta d'una característica de seguretat tàctil en forma d'una tira que s'intercala en el paper i aporta una forma de relleu que el fa apte per a persones cegues. És també un portador excel·lent d'un bon nombre de característiques de seguretat basades en la tinta i, atès que la seguretat es pot concentrar en una àrea relativament petita, és veritablement rendible.
  • L'FNMT-RCM és també molt activa en el desenvolupament tècnic de les monedes. Fa 20 anys es va desenvolupar la Imatge Latent Doble, que es pot veure en un bon nombre de monedes d'alta denominació arreu del món. Més recentment, s'ha introduït la Imatge Latent Quàdruple™, que permet veure quatre imatges diferents en la moneda segon l'angle amb què es miri. Aquest element també es pot implantar sobre suport plàstic per aconseguir una garantia antifalsificació per a cèdules d'identitat, packaging de productes d'alt valor afegit, etc. Més informació