OEP Personal Funcionari o Laboral Fix

OEP Personal Funcionari o Laboral Fix

Processos de selecció per cobrir places amb personal funcionari o laboral fix procedent de departaments o organismes públics inclosos en l'àmbit de l'oferta d'ocupació pública, en la FNMT-RCM en règim de contracte laboral.

La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda, Entidad Pública...
La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de la Moneda, convoca un proceso de...