Productes Gràfics

Productes Gràfics

Entre altres productes gràfics, la FNMT-RCM fabrica una àmplia gamma de productes relacionats amb els jocs d'atzar, així com segells de correus, etiquetes de seguretat, papers oficials, títols universitaris i d'un altre caràcter i tot un gran ventall de productes gràfics que requereixin mesures de seguretat al servei de clients públics i privats.