Internet of Things

Internet of Things

Tenir una xarxa de dispositius intel·ligents interconnectats significa que podrem construir edificis més segurs, dissenyar cotxes més eficients i portar estils de vida més saludables.

En l'àmbit industrial, els sistemes autorregulats, que amb la tecnologia IoT disposen de grans volums de dades, permetran una fabricació més automatitzada, cadenes de subministrament més intel·ligents i un millor ús dels recursos escassos.

Quan s'observa en el seu conjunt, veiem que IoT té potencial suficient per transformar gairebé tots els aspectes de la manera com vivim, treballem i ens divertim, a nivell local i mundial, i l'FNMT-RCM en vol formar part.

Amb la col·laboració de...

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales