Jocs d'atzar

Jocs d'atzar

Sota la denominació comuna de jocs d'atzar, la FNMT-RCM realitza una àmplia gamma de productes amb característiques molt dispars, tant pel procés de fabricació dels cupons i butlletes com per la mecànica del joc mateix. Això fa que les línies de producció siguin específiques i estiguin adaptades als requeriments tècnics de cada producte. En qualsevol cas, la FNMT-RCM ha contribuït amb la seva feina al desenvolupament i al prestigi d'aquests jocs d'atzar que, per la confiança i il·lusió que generen, compten amb una àmplia acceptació social.

Joc segur

La primera preocupació dels organitzadors de jocs i apostes, així com de l'Administració, és la seguretat que els rebuts o butlletes que expedeixen no puguin ser falsificats o manipulats. En aquest sentit, la FNMT-RCM, amb una vasta experiència en aquest camp, ofereix als seus clients plena seguretat. L'ús de papers amb marca d'aigua, tintes invisibles i altres elements de seguretat permet diferenciar a l'instant qualsevol falsificació. Quan la butlleta porta una numeració o element personalitzat sobre el qual es basa el joc, aquest es protegeix de manera que qualsevol intent de manipulació el deteriora irreparablement.

Tecnologia específica

Dins de la tecnologia específica que la FNMT-RCM té per a aquest tipus de feines destaca el sistema de personalització de la Loteria Nacional, que permet numerar els bitllets d'acord amb la distribució d'entrega a les administracions de loteria repartides per tot el territori nacional, fet que en facilita la distribució i l'atenció dels abonaments a números determinats. Respecte al bingo, a causa de l'elevat nombre de cartrons que componen el joc, es disposa d'una màquina específica que realitza l'alçat de tots els plecs que componen la col·lecció.

Productes característics

Els productes més significatius dins d'aquesta línia d'activitat són:

  • Bitllets de Lotería Nacional
  • Cartrons de bingo
  • Butlletes de Loteries i Apostes del l'Estat (Quiniela, Bonoloto, Primitiva, etc)
  • Guies i Distintius de Màquines Recreatives