Permisos de residència

Permisos de residència

Els sistemes d'identificació a través de targetes són una de les opcions més segures de protecció de la identitat. La FNMT-RCM posa tot el seu dispositiu tècnic en el desenvolupament i la recerca de tècniques cada cop més segures per oferir el millor producte, el més fiable, a un mercat cada vegada més exigent.

El material utilitzat per a aquesta targeta d'identificació és el policarbonat, material especialment adequat per a la personalització en làser (blanc i negre) i per a documents que requereixin una llarga vida.

Es compon d'un nucli que s'ha de protegir amb un laminat.

Segons les darreres recomanacions, aquests documents podrien incloure xips de radiofreqüència. Aquests dispositius inclourien a la memòria les dades biogràfiques del titular i les signatures digitals que n'asseguren l'autenticitat.

Aquest document, que té un disseny comú per a tot Europa per als residents de tercers països, incorpora diferents mesures de seguretat per evitar-ne la falsificació.

Detalle de Permisos de residencia