OE 03/22 - Técnico de la Oficina Técnica de Producto (Fábrica de Papel)

Oferta Pública de Treball / Treball Fix

En aquesta pàgina es fan públiques les diferents Ofertes d'Ocupació Pública de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre - Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM).

En tots els processos oberts és necessari emplenar un imprès de sol·licitud a les proves selectives. Mes informació.

Vés enrere OE 03/22 - Técnico de la Oficina Técnica de Producto (Fábrica de Papel)

La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de la Moneda, Entidad Pública Empresarial, convoca pruebas de selección para cubrir una plaza de Técnico de la Oficina Técnica de Producto (nivel 11), en la plantilla del Departamento de Fábrica de Papel (Centro de Trabajo de Burgos), en régimen de contrato laboral en la modalidad de fijo.