OE 03/23 - Oficial 2ª de Telas

Oferta Pública de Treball / Treball Fix

En aquesta pàgina es fan públiques les diferents Ofertes d'Ocupació Pública de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre - Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM).

En tots els processos oberts és necessari emplenar un imprès de sol·licitud a les proves selectives. Mes informació.

Vés enrere OE 03/23 - Oficial 2ª de Telas

Se hace pública, para general conocimiento, la convocatoria de un proceso de selección libre en la modalidad de contrato fijo, de una plaza de Oficial 2ª de Telas (nivel 8) En el Departamento de Fábrica de Papel.