OE 15/23 - Grabador Artístico de Moneda

Oferta Pública de Treball / Treball Fix

En aquesta pàgina es fan públiques les diferents Ofertes d'Ocupació Pública de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre - Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM).

En tots els processos oberts és necessari emplenar un imprès de sol·licitud a les proves selectives. Mes informació.

Vés enrere OE 15/23 - Grabador Artístico de Moneda

La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de la Moneda, Entidad Pública Empresarial, convoca pruebas de selección para cubrir una plaza de Grabador Artístico de Moneda (nivel 12), en la plantilla del Departamento de Moneda, en régimen de contrato laboral en la modalidad de fijo.