OE 26/22 - Ingeniero Auxiliar de Proyectos

Oferta Pública de Treball / Treball Fix

En aquesta pàgina es fan públiques les diferents Ofertes d'Ocupació Pública de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre - Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM).

En tots els processos oberts és necessari emplenar un imprès de sol·licitud a les proves selectives. Mes informació.

Vés enrere OE 26/22 - Ingeniero Auxiliar de Proyectos

La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre – Real Casa de la Moneda, Entidad Pública Empresarial, convoca pruebas de selección para cubrir una plaza de Ingeniero Auxiliar de Proyectos (nivel 12), en la plantilla de la Dirección Comercial (Área Marketing) en el Centro de Trabajo de Madrid, en régimen de contrato laboral en la modalidad de fijo.