Borses de Treball

En aquesta pàgina es fan públiques les diferents convocatòries de procés de selecció lliure que s'ofereixen des de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre - Reial Casa de la Moneda (FNMT-RCM).

ANNEX VI - XI CONVENI COL·LECTIU BORSES DE TREBALL

Informació relativa a períodes de prova en contractacions temporals

En tots els processos oberts cal emplenar un imprès de sol·licitud a les proves selectives. Més informació.

Vés enrere

Fabricación de Documentos

Proceso de Selección Libre para formar una Bolsa de Trabajo para cubrir plazas con carácter temporal de Operario de Fabricación D.N.I., Operario Fabricación y Personalización D.N.I., Operario de Personalización D.N.I., Operario de Fabricación de Tarjetas PVC y Operario de Personalización de Tarjetas PVC