Oferta Pública de Treball / Treball Fix

En aquesta pàgina es fan públiques les diferents Ofertes d'Ocupació Pública de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre - Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM).

En tots els processos oberts és necessari emplenar un imprès de sol·licitud a les proves selectives. Mes informació.

Vés enrere

Técnico de Mantenimiento y Aplicaciones Industriales - Centro de trabajo de Burgos

La Fábrica Nacional de Moneda y Tlmbre - Real Casa de la Moneda, convoca pruebas de selección para proveer una plaza de Técnico de Mantenimiento y Aplicaciones Industriales (nivel 12) en el Departamento de Fábrica de Papel (centro de trabajo de Burgos) correspondiente a la contratación laboral en la modalidad de fijo.